School met de Bijbel, Venlo periode 1952 - 1960
Home » review

Terugblik op 13 april 2013

 

Na 60 jaar ...................

  

Een toevallige ontmoeting op het internet in 2011 met een klasgenoot uit de periode 1952-1961, niet meer dan een nauwelijks serieus te noemen idee voor een reünie, gevolgd door een 'valse start' begin 2012 brachten Liesbeth van Delft, Aart Hooijmeijer en Ton Dijkdrent er uiteindelijk toe om halverwege 2012 hard te gaan werken aan een festijn dat op 13 april 2013 plaatsvond: De reünie van leerlingen die omstreeks 1952 aan hun schooltijd begonnen (er zijn natuurlijk altijd 'voorlopers' en 'laatbloeiers'!)

Er werden in de bovengenoemde periode 143 namen van schoolgenoten achterhaald aan de hand van de oude klassenfoto's waarvan er 128 zijn opgespoord.
Daarvan bleken 9 oud-schoolgenoten helaas te zijn overleden:
-
Tineke Haitsma,
- Anneke Reinders
- Forkes Sahalatula,
- Wim Ballijns,
- Renée Goudsmit,
- Gertie Mazeth,
- Ayke van Niekerken,
- Hugo Veldman,
- Dinca Nijs.

Aan 119 oud-leerlingen werd uiteindelijk gevraagd of ze iets voelden voor een reünie, 79 van hen hebben positief gereageerd en daarvan waren er 75 aanwezig op 13 april 2013.

Heel bijzonder was het dat ook de benaderde oud-leerkrachten buitengewoon enthousiast reageerden ondanks hun hoge leeftijd! En niet alleen hun reactie was bijzonder: ze waren er bij aanwezig !:

- 'Juffrouw' Sjaan van der Biezen,
- 'Juffrouw' Corrie Wouters,
- 'Juffrouw' Janny van Wakeren,
- 'Juffrouw' Grietha Oosting,
- 'Meneer' Ger Overweg,
- 'Meneer' H. Otto Slok,
- 'Meneer' Anne Kuperus,
- 'Meneer' Jan Oosting.
           

Een reünie is pas geslaagd wanneer de reünisten tevreden zijn. Of iedereen tevreden is komen we waarschijnlijk nooit te weten en is twijfelachtig maar gezien de reacties die ons tot vandaag bereikt hebben …….

Liesbeth, Aart en Ton hebben gedrieën het meeste werk voor de reünie verzet, maar zonder de hulp van anderen was het verkregen resultaat waarschijnlijk nooit bereikt.
Ook langs deze weg willen we iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van de reünie op 13 april j.l. van harte bedanken.
In het bijzonder danken we iedereen die heeft bijgedragen aan de galerij van klassenfoto’s, identificatie van personen en het onderdeel Parafernalia. Het "Museum van de School met de Bijbel" blijft nog steeds groeien!

Een speciaal woord van dank geldt de directeur van de School met de Bijbel in Venlo, de heer Eric Classens. Kennelijk is een grote vonk enthousiasme van ons naar hem overgeslagen wat resulteerde in het beschikbaar stellen van allerlei faciliteiten die in grote mate hebben bijgedragen aan de sfeer tijdens- en het welslagen van de reünie.

Tenslotte een woord van dank aan iedereen die aanwezig was op zaterdag 13 april j.l.
Uit heel het land, maar ook van buiten Nederland, zijn deelnemers naar Venlo gekomen om hun oud-schoolkameraadjes te treffen.


Er zijn veel vragen gesteld over de website, die door velen beschouwd wordt als een klein museum over de School met de Bijbel tot 1979. Oorspronkelijk was deze opgezet om de reünie te ondersteunen en om als communicatiemiddel te dienen.

De website is té veel omvattend om nu, na de reünie, eenvoudig de knop om te draaien. Het zou zonde zijn van de documentatie die daarmee verloren gaat.
Het item "reünie" zal er wel een veel geringere plaats in gaan nemen, maar voorlopig blijft de site toegankelijk en wordt deze bijgewerkt en aangevuld als daar aanleiding toe bestaat.
Voorstellen daarvoor zijn vanzelfsprekend altijd van harte welkom.

Inmiddels staan er 270 foto’s in 5 'albums' op de website.
Wanneer je foto’s hebt gemaakt en ze zijn té goed om in de lade te laten liggen of alleen op de PC te laten staan stuur ze dan als digitaal bestand naar het adres dat je bij ‘Contact’ vind of neem op een andere manier contact met ons op, er wordt dan geprobeerd om ze ook op de website te plaatsen.

Tijdens de reünie is geopperd om een volgende reünie, over enige tijd, te organiseren waarbij het accent ligt op de School met de Bijbel in de zestiger jaren.
Dat zou dan opgezet moeten worden door oud-leerlingen uit dié periode omdat bij het huidige reünieteam de noodzakelijke specifieke kennis daarvoor ontbreekt.
Wellicht dat er over enige tijd iemand opstaat om die kar te gaan trekken.