School met de Bijbel, Venlo periode 1952 - 1960
Home » De School » Geschiedenis

 

De Venlose School met de Bijbel is opgericht in 1921 als school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs; in die tijd sprak men van de Lagere School.
Na invoering van de Wet op het Basisonderwijs, in 1985, veranderde dat in de Basisschool.
Vanaf het begin is de
School met de Bijbel een relatief 'bloeiende' school geweest.

Vooralsnog was de school, met oorspronkelijk drie klaslokalen, gevestigd in de Prinsenhofstraat, in die straat stond later ook de Bondsspaarbank (Gemeente Spaarbank).

Die spaarbank kan ik me nog goed herinneren: hoe zat het ook al weer met de zegeltjes, die je voor een kwartje kon kopen en die je op een spaarkaart moest plakken?
Wanneer de spaarkaart vol was moest je 'm inleveren bij de bank en werd het berag op je spaarbankboekje bijgeschreven.
Dié spaarrekening heb ik nog heel lang in tact gehouden!

 

             

 

Op de hoek van de Lohofstraat en de Prinsenhofstraat vond je het oude Politiebureau.
Ook daar heb ik herinneringen aan,
maar die zal ik hier maar niet opschrijven!

Tegenwoordig is achter de gevel van het oude politiebureau het Wooncomplex Loohof gevestigd.

Uit de eerste decennia van de school is verder weinig bekend, ook tijdens de oorlogsjaren schijnt de school volledig in tact geweest te zijn, totdat in oktober 1944 ……..

“Vrijdag de 13e. Het zou voor Venlo een ware onheilsdag worden. Op deze sombere herfstdag stegen
's morgens vanaf de vliegbasis Brettigny in Noord-Frankrijk 41 vliegtuigen op met in totaal 212 bommen aan boord.
Rond 11.00 uur bereikten ze vanuit het zuidwesten Venlo. Precies om 11.00 uur liet de eerste flight van zes bommenwerpers de bommen los; kort daarna volgde een deel van de andere flights.
Omdat door de boven Venlo hangende wolkenvelden de bruggen niet goed konden worden waargenomen, vielen de bommen totaal uit de richting. De Parade, Hamburgersingel (Deken van Oppensingel), Nassaustraat, Picardie en Van Cleefstraat werden in luttele seconden zo goed als weggevaagd, inclusief het Arsenaalgebouw en het Rembrandt-theater. Ook buiten dit gebied vielen verspreid bommen.” (*1)

Bij dit bombardement kwam er een einde aan de school in de Prinsenhofstraat, slechts één lokaal bleek, na schadeherstel, later nog bruikbaar als tijdelijk onderkomen voor o.m. ‘De Kabouters’ (padvinderij).

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd een noodschool in gebruik genomen aan de Deken van Oppensingel, schuin tegenover Pope’s Draad en Lampenfabrieken, toen nog in de Mercatorstraat.  Dit onderkomen bleek door het toenemende leerlingenaantal al snel onvoldoende. Faciliteiten werden ingehuurd aan de Helbeek en in de Bellatabeleschool (School voor Bijzonder Lager Onderwijs) aan de Bellatabelestraat, later: Laaghuissingel.

    

Van de Gymzaal van de Bellatabeleschool is nog tot zeker 1960 gebruik gemaakt, waarschijnlijk nog langer.

Wat ik me uit die tijd nog kan herinneren is dat we met de hele klas vanuit de
Van Schelbergenstraat, over de Stalbergweg en de Hertog Reinoudsingel, naar de Bellatabeleschool moesten lopen en ná de Gym-les ook weer terug!

De Bellatabeleschool is later "De Opstap" geworden, School voor Speciaal Basis Onderwijs in het samenwerkingsverband Venlo, Arcen, Lomm en Velden. De gebouwen zijn, t.b.v. het bouwen van woonvoorzieningen, begin 2012, gesloopt.

 

 

   

Aan de Van Schelbergenstraat werd uiteindelijk een geschikte locatie gevonden voor een definitief schoolgebouw. Aanvankelijk werden 4 klaslokalen met bijbehorende faciliteiten gebouwd en geopend op 27 juni 1951.
Later werden een aula en nog twee klaslokalen aangebouwd.

In 1973 is een kleuterschool toegevoegd aan de toenmalige Lagere School.

      

 

Eind zeventiger jaren bleek het onderkomen wederom niet meer te voldoen en werden plannen ontwikkeld om, op dezelfde locatie, een geheel nieuw en modern schoolgebouw te realiseren.
Deze school werd geopend op 25 april 1979.

Dit schoolgebouw staat er nu nog steeds met de 'voordeur' aan de Vijverhofstraat.

De school vervult tegenwoordig voornamelijk een buurtfunctie en in mindere mate ook een subregionale functie.

Sinds 1 augustus 1998 maakt de school deel uit van de Stichting Fortior, voor Katholiek en
Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Venlo.

 

*1) H. Keulards, Bombardementen op de Maasbruggen te Venlo oktober-november 1944
met dank aan: Miep Buis, Rini Maters-Dijkdrent, Adje van der Tuin-de Later